de_DEen_GBpl_PL

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja: Kompleksowe usługi filmowo-fotograficzne przy użyciu drona oraz kamer naziemnych.
Mająca na celu: Założenie działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez 2 lata od płatności ostatecznej. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 miejsca pracy (samozatrudnienie).

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych